I.Kozak V.V.Menshutkin R.Z. Klekowski Modelowanie element?w

25,70  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?.mi?kka Kategoria:

G?ówn? zalet? modelowania komputerowego w ekologii jest mo?liwo?? powi?zania wyników obserwacji i eksperymentów w dynamiczny system, za którego pomoc? mo?na prognozowa? skutki dzia?alno?ci cz?owieka w ?rodowisku naturalnym.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart