Historia 5, Cz?owiek i jego cywilizacja. Poznaj? ci? historio! P

16,16  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Historia 5, Cz?owiek i jego cywilizacja.
Poznaj? ci? historio! Podr?cznik

Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo Nowa Era


Celem Autora podr?cznika jest ukazanie rozwoju cywilizacyjnego rozpatrywanego na przestrzeni dw?ch epok: staro?ytno?ci i ?redniowiecza. Dob?r tre?ci, ich interpretacja oraz materia? ilustracyjny, daj? gwarancj? realizacji cel?w kszta?cenia w aspekcie rozwijania umiej?tno?ci i kszta?towania postaw. Ka?dy temat zawiera blok ?wiczeniowy, zach?caj?cy ucznia do utrwalania i pog??biania wiedzy, oraz podsumowanie najwa?niejszych tre?ci. Do podr?cznika zosta?a do??czona wk?adka z wizerunkami ksi???t i kr?l?w polskich..

Waga 0.00 kg
Shopping Cart