GOTUJ ZGODNIE ZE SWOJ? GRUP? KRWI, Dr Peter J.D’Adamo, Catherine

43,90  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka-4 Kategoria:

Praktyczne zasady zastosowania w kuchni bestselleru pt. „Jedz zgodnie ze swoj? grup? krwi”.
Ksi??ka zawiera ponad 200 oryginalnych przepis?w oraz 30-dniowy jad?ospis dla ka?dej grupy krwi. Jej zasady pomog? zachowa? zdrowie, ?y? d?u?ej i osi?gn?? idealn? wag?.
Cztery grupy krwi, cztery diety. Oto has?o, kt?re sk?oni?o ponad 300 tysi?cy ludzi do kupienia najbardziej odkrywczej ksi??ki na temat od?ywiania, jaka pojawi?a si? w tym dziesi?cioleciu. Po raz pierwszy mo?emy w niej przeczyta? o tym, o czym instynktownie ka?dy z nas ju? wiedzia?: poniewa? ludzie s? r??ni, ich diety tak?e powinny si? od siebie r??ni?. Po prawie 20 latach bada? dr D′ Adamo ujawnia powi?zania pomi?dzy grup? krwi, diet? i naszym zdrowiem.
Teraz, dzi?ki wsp??pracy grupy kucharzy, dr D′ Adamo oddaje nam ksi??k? pe?n? przepis?w na pyszne potrawy dla ka?dej grupy krwi. Zar?wno wegetarianom, jak i mi?o?nikom jedzenia mi?sa proponujemy plan posi?k?w na 30 dni, kt?ry pomo?e wprowadzi? w ?ycie zasady diety grup krwi. Ksi??ka pt. „Gotuj zgodnie ze swoj? grup? krwi” wyczerpuj?co t?umaczy, jak ?y? i od?ywia? si? rozs?dnie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami ka?dego z nas, nie walcz?c jednocze?nie z drobnymi s?abostkami. Kosztuj?c gulaszu z jagni?cia, duszonych warzyw czy pysznych zup ledwo zorientujesz si?, ?e w?a?nie zacz??e? kontrolowa? i tworzy? swoj? diet?, aby by? coraz zdrowszym, osi?gn?? wymarzon? wag? i aby po prostu dobrze si? czu?.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry