Fizyka i astronomia, cz??? 1, poradnik i program naucznia, Jan M

16,80  z VAT

Brak w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategorie: ,


Fizyka i astronomia, cz??? 1,
poradnik i program naucznia,
Jan Mostowski
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
rok wydania 2002


Poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum og?lnokszta?c?cym, liceum profilowanym i technikum Poradnik dla nauczyciela zawiera: program nauczania (numer aprobaty MENiS: DKOS-4015-61/02); wskaz?wki metodyczne ze szczeg?lnym podkre?leniem nabywania umiej?tno?ci badawczych i krytycznego korzystania ze ?r?de? informacji;&wier opisy wszystkich prezentowanych w podr?czniku do?wiadcze? oraz propozycje dodatkowych zada? do?wiadczalnych ze wskaz?wkami ich przeprowadzania i metodycznego wykorzystania; przyk?adowe karty pracy ucznia, zadania, ?wiczenia i testy. wyd. I

Waga 0.00 kg
Shopping Cart