Farmacja zbi?r ujednoliconych przepis?w

91,26  z VAT

Kategoria:

Stan prawny na 2 maja 2008 r.

Ksi??ka „Farmacja -zbiór ujednoliconych przepisów” obejmuje teksty nowych najwa?niejszych ustaw m in.”Prawo farmaceutyczne”,”Ustaw? o Urz?dzie Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych” i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w dziedzinie obrotu ?rodkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi.Zbiór zawiera ujednolicone akty prawne dotycz?ce aptek,hurtowni ,zasad wprowadzania leków do obrotu i ich rejestracji. 

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry