EWANGELIA JEZUSA, PRACA ZBIOROWA / EDITIONS DU DIALOGUE

1,90  z VAT

SKU: OK?ADKA MI?K Kategoria:

„Na pocz?tku ksi??ki autor umie?ci? bardzo pouczaj?ce wprowadzenie, w którym omawia kolejno t?o geograficzno historyczne, pochodzenie i warto?? Ewangelii, by wreszcie przej?? do uwag metodycznych. Ca?e to wprowadzenie godne jest ze wszech miar przeczytania. Gdyby jednak czytelnik chcia? przej?? bezpo?rednio do spotkania ze S?owem Bo?ym, niech?e koniecznie przeczyta wcze?niej uwagi metodyczne.”

Przedmowa

AUTOR: PRACA ZBIOROWA

TYTU? ORYGINA?U: Va?gelo di Gesu

ROK WYDANIA: 1984

Waga 0.00 kg
Shopping Cart