Europa mein Zuhause, Anna Herman, Wydawnictwo Euro Edukacja

25,20  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Wspania?a ksi??ka dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych i studentów. 2 cz??ci: 15 tematów zwi?zanych z integracj? europejsk? (z ?wiczeniami, s?owniczkiem i projektem do wykonania) + gry i zabawy poszerzaj?ce s?ownictwo dotycz?ce wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Przepi?knie wydane. Pomaga pog??bi? umiej?tno?? komunikacji i wymiany pogl?dów w j?zyku niemieckim. Gor?co polecam!

Szerszy opis:
Cz??? pierwsza zawiera 15 tematów – rozdzia?ów zwi?zanych z integracj? europejsk?. Poszczególny temat realizowany jest poprzez ró?norodne ?wiczenia wspomagane s?owniczkiem. Ka?dy temat zamyka zadanie Projektarbeit, które wymaga od uczniów kreatywno?ci i pracy samodzielnej.
 
Cz??? druga Landeskundliche Sprachspielereien sk?ada si? z ?wicze? rozszerzaj?cych i utrwalaj?cych tre?ci interkulturowe. S?ownictwo wykracza poza podr?czniki szkolne. ?wiczenia maj? charakter zabawowy.
S? to rebusy, mini-quizy, krzy?ówki itp.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry