Dydaktyka dla nauczycieli J. P??turzycki

36,45  z VAT

Availability: 1 w magazynie

Kategoria:

Wspó?czesne przemiany w szkole w Polsce wymagaj? od nauczycieli aktywno?ci i modernizacji pracy dydaktycznej oraz wychowawczej .Propozycje tych zmian zawarte s? w zasadach reformy szkolnej oraz towarzysz?cych jej decyzji na rzecz przemiany szkó? i innych placówek o?wiatowych , zgodnie z ogólnymi kierunkami transformacji spo?ecznej , tradycjami kultury narodowej i post?pem edukacji …

Pomocn? mo?e si? sta? w?a?nie ta propozycja .Po ka?dym rozdziale zamieszczone zosta?y zadania do przemy?lenia , które pozwol? wprowadzi? proponowane rozwi?zania dydaktyczne do w?asnej praktyki i my?lenia o doskonaleniu stosowanego systemu kszta?cenia …..

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry