DUCH DEMOKRATYCZNEGO KAPITALIZMU, Michael Novak

48,00  z VAT

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Duch demokratycznego kapitalizmu, najbardziej znana z ksi??ek Michaela Novaka, napisana w 1981 roku, swoje pierwsze zagraniczne wydanie mia?a w Polsce w 1986 roku (niezale?na Biblioteka Polityki Polskiej w Krakowie). Novak podejmuje w niej prób? zdefiniowania systemu nazywanego kapitalizmem demokratycznym, odnalezienia i ponownego sformu?owania jego ideowej tradycji i to?samo?ci. Rezygnuje z rozpatrywania kapitalizmu wy??cznie na p?aszczy nie ekonomicznej. Sw? analiz? opiera na trzech niezale?nych od siebie, lecz wzajemnie si? dope?niaj?cych sferach ?ycia spo?ecznego: ekonomicznej, politycznej i kulturalnej. Sprzeciwia si? oddzielaniu ?ycia gospodarczego od polityki i kultury W poszukiwaniu kulturowego wymiaru kapitalizmu si?ga do tradycji judeochrze?cija?skiej. Dowodzi, ?e mi?dzy nauczaniem spo?ecznym Ko?cio?a katolickiego a systemem rynku i wolnej konkurencji nie ma doktrynalnych sprzeczno?ci.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry