DREWNIANE KO?CIO?Y -S?DECCZYZNA, ZIEMIA LIMANOWSKA

21,90  z VAT

Availability: 2 w magazynie

Kategoria:

Drewniane ko?cio?y od wieków wzbogaca górski krajobraz z towarzysz?c? mu przewa?nie grup? mniej lub bardziej starych drzew .Niezwyk?y jest nastrój drewnianych ?wi?ty? .Specyficzny i niepowtarzalny dla ka?dej z nich .Trudno go opisa? ,  a pot?guje go z pewno?ci? stare wyposa?enie , malowid?a na ?cianach i stropie , obrazy oraz panuj?cy zwykle wewn?trz pó?mrok .Niew?tpliwie nabo?e?stwo w drewnianej ?wi?tyni , a zw?aszcza uroczysto?? , na przypadkowym uczestniku wywiera niezapomniane wra?enie .Ma to miejsce zw?aszcza w starych ko?ció?kach . Szkoda wi?c, ?e stoj? cz?sto nieu?yteczne w pobli?u nowych marmurowych …

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry