DOSKONALENIE ORGANIZACJI PIEL?GNIARSKIEJ W LECZNISTWIE STACJONAR

10,55  z VAT

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

DOSKONALENIE ORGANIZACJI PIEL?GNIARSKIEJ W LECZNISTWIE STACJONARNYM
Pod redakcj?:
Anny Ksykiewicz-Doroty, Piotra Rusieckiego

Na polskim rynku wydawniczym po raz pierwszy ukazuje si? pozycja z zakresu zarz?dzania us?ugami piel?gniarskimi, dostosowana do reali?w transformacji systemowej, kt?ra zachodzi r?wnocze?nie w ca?ej gospodarce w tym i ochronie zdrowia. Ksi??ka Doskonalenie organizacji opieki piel?gniarskiej w lecznictwie stacjonarnym jest po?wi?cona praktyce zarz?dzania podsystemem piel?gniarstwa, strategii oraz metodom wprowadzania zmian, zmierzaj?cych do poprawy jako?ci opieki nad chorymi, a tak?e racjonalizacji wykorzystania potencja?u kadrowego w szpitalach. Stanowi? mo?e zatem u?yteczn? pomoc dla zainteresowanych tym zagadnieniem – kadry kierowniczej zak?ad?w opieki zdrowotnej, konsultant?w, doradc?w praktyk?w, a tak?e dla student?w akademii medycznych.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry