DORA?NE LECZENIE URAZ?W, INTENSYWNE POST?POWANIE ZESPO?OWE,DRISC

15,00  z VAT

SKU: OPR. MI?KKA Kategoria:


Autor (autorzy): P.A. Driscol , t?um. M. Zieli?ski
Szczeg??y wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997, wyd. 1, Oprawa: mi?kka foliowana,463 str., Wymiary: 165×235 mm
ISBN: ISBN 83-200-2103-05
Opis: Urazy powszechnie uznawane s? na ca?ym ?wiecie za plag? wsp??czesnej cywilizacji. St?d tak du?? uwag? przywi?zuje si? do ratowania i leczenia chorych z ci??kimi obra?eniami cia?a i narz?d?w wewn?trznych. Ogromn? zas?ug? autor?w publikacji jest wszechstronne przedstawienie zasad post?powania w przypadku chorych z urazami, z uwzgl?dnieniem problem?w natury psychicznej, socjologicznej i prawnej, organizacji dzia?ania i wyposa?enia o?rodk?w nios?cych pomoc ofiarom wypadk?w. Olbrzymia wiedza interdyscyplinarna i do?wiadczenie autor?w oraz wszechstronno?? spojrzenia na spos?b i nast?pstwa leczenia dora?nego sprawiaj?, ?e publikacja ta jest doskona?ym przewodnikiem, niezb?dnym zar?wno dla student?w, jak i dla lekarzy.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry