DLACZEGO ZGIN??E?, PROKURATORZE ? J. Bratko

25,00  z VAT

Kategoria:

J?zef Bratko zn?w zaskakuje czytelnik?w .Przedstawia kolejn? ksi??k? pt”Dlaczego zgin??e? prokuratorze? ” , kt?ra ??czy walory historycznego reporta?u z poetyk? powie?ci sensacyjnej i studium z zakresu kryminalistyki .Przedstawia z perfekcyjn? znajomosci? tajemnice dokonanego przed pi??dziesi?ciu laty zab?jstwa krakowskiego prokuratora , dra Romana Martiniego i towarzysz?cych mu nieznanych dot?d okoliczno?ci.Czytelnicy otrzymuj? ?wietnie napisan? ksi??k? , trzymaj?c? w napi?ciu , zawieraj?ca wiele nieznanych , a opisanych z naukow? pedantyczno?ci? fakt?w .Nie cz?sto zdarza si? mie? do czynienia z tak fascynuj?cym tekstem.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry