Deutsch Aktuell 2. Podr?cznik, J?zyk niemiecki dla klasy 2. gimn

28,13  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Deutsch Aktuell 2. Podr?cznik,
J?zyk niemiecki dla klasy 2. gimnazjum

– motywowanie do nauki przez tematy i sytacje z ?ycia codziennego, zgodne z zainteresowaniami tej grupy wiekowej oraz przez sprecyzowanie na pocz?tku ka?dego rozdzia?u umiej?tno?ci, które ucze? mo?e naby? podczas pracy z danym materia?em,
– wzbudzanie zainteresowania obcym j?zykiem i kultur? przez zamieszczenie w podr?czniku krótkich, aktualnych informacji na temat ?ycia w krajach niemieckoj?zycznych,
– wspomaganie pracy uczniów dzi?ki komentarzom gramatycznym w j?zyku polskim oraz licznym tabelom i przyk?adom.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry