?cie?ki edukacyjne na lekcjach matematyki – scenariusze zaj??, K

7,93  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:
?cie?ki edukacyjne na lekcjach matematyki – scenariusze zaj??
Kinga Ga??zka

Zawarte w scenariuszach wskazówki sprzyjaj? tworzeniu wspólnych zaj?? blokowych wokó? danego tematu z nauczycielami innych przedmiotów, ale s? zarazem na tyle szczegó?owe, ?e ka?dy nauczyciel sam z ?atwo?ci? przygotuje i poprowadzi lekcj?. Scenariusze te mo?na modyfikowa? w zale?no?ci od potrzeb klasy, predyspozycji uczniów czy mo?liwo?ci czasowych, a materia? w nich zawarty umo?liwi tworzenie niebanalnych i ciekawych lekcji.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart