CERKWIE S?DECCZYZNY ZBIGNIEW MUZYK

23,70  z VAT

Kategoria:

Niew?tpliwie najpi?kniejsze Cerkwie znale?? mo?na w?a?nie na S?decczy?nie -zbudowane w wi?kszo?ci w typie zachodnio?emkowskim .Trójdzielne ?wi?tynie konstrukcji zr?bowej posiadaja trzy kopulaste wie?yczki ze ?lepymi latarniami .Nad babi?cem wznosi si? wie?a , przewa?nie z izbic? .

Obecnie cerkwie oprócz funkcji religijnych , stanowi? ciekawostk? turystyczn? regionu , pozosta?o?? po wielonarodowo?ciowej Rzeczpospolitej .Coraz cz??ciej równie? spo?eczno?? mi?dzynarodowa zaczyna dostrzega? niezwyk?e pi?kno drewnianych ko?cio?ów i cerkwi …

Ksi??ka , pi?knymi ilustracjami inspiruje do odbycia wyprawy , i zobaczenia na w?asne oczy pi?knych elementów  s?deckiego krajobrazu ….

Waga 0.00 kg
Shopping Cart