CERKWIE – NADSANIA – SANOK – PRZEMY?L

22,50  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. twarda Kategoria:

CERKWIE – NADSANIA – SANOK – PRZEMY?L
Maciej Skowro?ski, Arkadiusz Komski, Agata Skowro?ska-Wydrzy?ska

Ju? pos?owie ksi?cia W?odzimierza do Bizancjum stwierdzili, ?e nie sposób opisa? pi?kna cerkwi, w której odprawiane jest nabo?e?stwo. Zachwyt liturgi?, jej bogat? symbolik? oraz pi?knem architektury by? udzia?em równie? autorów niniejszego opracowania – trójki m?odych fotografów. „Cerkwie Nadsania” powsta?y w prze?wiadczeniu o potrzebie dokumentowania, oraz ukazania szerszemu kr?gowi odbiorców ci?gle malej?cych zasobów architektury cerkiewnej na Podkarpaciu.

Ksi??ka zawiera wiele kolorowych zdj??, mapk?, oraz ciekawe opisy.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart