Badania narz?du s?uchu i uk?adu r?wnowagi – podstawowe metody

4,50  z VAT

Kategoria:

Ostatnio widzi si? sta?y wzrost liczby os?b z r??nego stopnia upo?ledzenia s?uchu- zar?wno w?r?d dzieci jak i doros?ych . Ksi??ka ta stanowi swego rodzaju poradnik techniki wykonywania bada? s?uchu i uk?adu r?wnowagi …Niew?tpliwie bardzo przydatna b?dzie tak?e dla student?w medycyny.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry