Animacja wsp??pracy ?rodowiskowej

32,50  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: opr.mi?kka-1 Kategoria:

 Maria Mendel
Niniejsza publikacja wydaje si? zape?nia? wyra?n? luk? w zakresie szeroko rozumianej pedagogiki spo?ecznej. Oto bowiem problematyka podejmowana przez jedenastu autorów pracy w g?ównej mierze odnosi si? do kwestii procesu wychowania ?rodowiskowego widzianego przez pryzmat wspó?pracy g?ównych si? spo?ecznych ?rodowiska (tj. rodziny, szko?y oraz spo?eczno?ci lokalnej) nakierowanej na realizacj? celów oraz zada? edukacyjno-wychowawczych.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry