Alan Unterman, ?YDZI WIARA I ?YCIE

6,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

PRZEDMOWA
Ksi??ka ta opowiada o religii, rytua?ach i stosunku ?yd?w do otaczaj?cego ich ?wiata. Skupia si? ona na tych sferach ?ycia, kt?re okre?laj? ?yda w spos?b jedyny w swoim rodzaju i dlatego niewiele m?wi si? tu o tych normach etycznych, kt?re s? charakterystyczne dla wsp??czesnych spo?ecze?stw zachodnich. Niew?tpliwie prawd? jest, ?e ?ydzi r??ni? si? nieco od innych w pojmowaniu takich poj?? jak go?cinno??, mi?osierdzie, stosunki dobros?siedzkie, uczciwo??, odpowiedzialno?? za bli?nich. Dla ?yda tradycyjnego normy etyczne stanowi? cz??? rytua?u religijnego i w r?wnym stopniu wyp?ywaj? z Biblii i p??niejszej literatury judaistycznej, co z potrzeb serca. W kr?gach kulturowych opartych na systemie warto?ci biblijnych istnieje jednak tak du?e podobie?stwo odczuwania problem?w moralnych, ?e nie ma potrzeby szczeg??owego omawiania na kartach tej ksi??ki zagadnie? dotycz?cych etyki ?ydowskiej…

Waga 0.00 kg
Shopping Cart