50 najwa?niejszych problem?w zarz?dzania M. Ward

26,90  z VAT

Availability: 8 w magazynie

„50 najwa?niejszych problemów zarz?dzania ” to ksi??ka , która powinna sta? si? obowi?zkkow? lektur? ka?dego , kto prowadzi lub zamierza prowadzi? firm? , stanowi ona bowiem niezast?pione ?ród?o wiedzy o narz?dziach , technikach i metodach zarz?dzania , których znajomo?? – a przede wszystkim umiej?tno?? pos?ugiwania si? nimi i wykorzystania w codziennej pracy – jest w dzisiejszych czasach wr?cz niezb?dna .

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry