Hipnoza Krall Hanna

10,00  z VAT

SKU: opr.mi?kka Kategoria:

Od czasu pierwszego wydania (w roku 1989) „Hipnoza” zosta?a prze?o?ona na kilka j?zyk?w obcych, w roku 1991 znalaz?a si? na pierwszym miejscu niemieckiej Bestenliste (presti?owej listy najlepszych ksi??ek), a na podstawie jednej z historii wchodz?cych w sk?ad tego zbioru reporta?y – „Powie?? dla Hollywood” – powsta? awangardowy spektakl Videoteatru „Poza” Jolanty Lothe i Piotra Lachmanna.

Waga 0.00 kg