Kontakt i mapa dojazdu
ZIELONY SMOK Maria Szumna
ul. Rydygiera 25,lokal użytk. nr 13, parter, część handlowa
30-695 Kraków

Tel.kom.: 530-448-440  
mail: zielonysmok1@gmail.com

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

 Oferujemy:

•    Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC komunikacyjne jest w Polsce obowiązkowe i musi je mieć każdy posiadacz pojazdu. OC jest tym szczególnym rodzajem ubezpieczenia, które chroni tego, kto płaci składkę oraz tego, kto jest poszkodowany w wypadku. Jeżeli zdarzy nam się spowodować wypadek, to jego ofiara dostanie odszkodowanie z naszej polisy OC. Dotyczy to zarówno zniszczonego samochodu, jak i uszczerbku na zdrowiu (leczenie, rehabilitacja czy renta). Podobnie wygląda sytuacja, gdy to my jesteśmy ofiarą wypadku – odszkodowanie dostaniemy z polisy OC sprawcy.

•    Auto-Casco,
AC w przeciwieństwie do OC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To posiadacz pojazdu decyduje, czy chce zawrzeć taką umowę. Casco chroni nas m.in. przed finansowymi skutkami szkód, które powstały z przyczyn niezależnych od nas (kradzież, wandalizm, żywioły itp.). AC jest polisą dobrowolną i chroni posiadacza pojazdu, a nie ofiarę wypadku

•    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

•    Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance. 


Kontynuuj