Kontakt i mapa dojazdu
ZIELONY SMOK Maria Szumna
ul. Rydygiera 25,lokal użytk. nr 13, parter, część handlowa
30-695 Kraków

Tel.kom.: 530-448-440  
mail: zielonysmok1@gmail.com

Ubezpieczenie domu

 Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczeniem może zostać objęte mienie takie jak: domy jednorodzinne, mieszkania, pomieszczenia gospodarcze, garaże, stałe elementy (w tym oszklenia drzwi i okien) oraz ruchomości domowe znajdujące się w ubezpieczanym domu jednorodzinnym lub mieszkaniu oraz w pomieszczeniach poza mieszkaniem (piwnicy).

Ubezpieczenie mieszkania gwarantuje nam odszkodowanie w razie kradzieży, zalania czy zniszczeń spowodowanych przepięciem elektrycznym. Ubezpieczenie mieszkania przewiduje także ochronę ubezpieczeniową na wypadek powodzi, silnych opadów czy silnych wiatrów. Ubezpieczenie dotyczy także ochrony przed ogniem. Do polis mieszkaniowych dołączane są także często usługi assistance, takie jak wizyta ślusarza czy hydraulika.

Ubezpieczenia rolne skierowane do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolniczą, gwarantuje kompleksową ochronę gospodarstw rolnych
i firm AGRO.

 W naszej ofercie dla rolnictwa mamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Zapewniającą naszym klientom bardzo szeroką ochronę ubezpieczeniową . Proponując poza ubezpieczeniami obowiązkowymi także szereg ubezpieczeń dobrowolnych, dzięki którym rolnicy mogą zabezpieczyć się przed stratami finansowymi w przypadku szkód powstałych w maszynach i urządzeniach, uprawach, hodowli zwierząt oraz środkach produkcji i produktach gotowych.


Oferujemy:
Ubezpieczenia obowiązkowe
•    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego   
•    ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia
i innych zdarzeń losowych   
•    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.   
Ubezpieczenia dobrowolne
•    ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych  oraz środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych
•    ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
•    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
•    AGRO – CASCO
•    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Dotowane Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą budżetu państwa (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2005, Nr 150, poz. 1249 z późn. zmianami).

 

Kontynuuj